Ceny služeb

Cena za právní služby

Výši odměny advokáta za právní služby určuje vyhláška č. 177/1996 Sb., tzv. advokátní tarif. Dle tohoto tarifu se odměna dělí na smluvní a mimosmluvní. Výše smluvní odměny vychází zcela z ujednání mezi klientem a advokátem, přičemž se přihlíží ke složitosti a časové náročnosti věci, hodnotě věci či k poměrům klienta. Není-li sjednána odměna smluvní, řídí se výše odměny příslušnými ustanoveními advokátního tarifu o tzv. mimosmluvní odměně. V tomto případě se řídí sazba odměny za jeden úkon právní služby podle hodnoty věci, v případě obhajoby v trestních věcech podle výše trestní sazby.

Úvodní konzultace

Nabízím Vám první konzultaci v rozsahu cca 15-ti minut zdarma. Cílem je se navzájem poznat, seznámit se s Vaší záležitostí a nastínit další postup.