Advokátní kancelář Eva Vojtková

Pro Vás

V rámci své advokátní kanceláře poskytuji odbornou právní pomoc s důrazem na individuální přístup ke klientovi, maximální důvěru a profesionalitu. Právní služby nabízím rovněž v německém jazyce. V klidu rozebereme Váš problém a nalezneme nejoptimálnější řešení.

Aktuálně

Help Ukraine - poskytuji bezplatnou právní pomoc ukrajinským občanům, kteří se v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině ocitli na našem území. Pomoc je zaměřena zejména na vízovou problematiku a občansko-právní podporu.

 


První konzultace zdarma

Ráda se seznámím s Vašim problémem, ať už telefonicky nebo přes e-mail, popř. při osobní schůzce poskytuji první konzultaci v rozsahu 15-ti minut zdarma.

Právní služby

Právní služby poskytuji zejména v oblasti práva rodinného a trestního, dále pak práva občanského a práva správního. 

Rozvod manželství, rozhodování o svěření nezletilých dětí do péče, určení výše výživného či dělení splečného mějetku může přinášet spoustu stresu, nejasností a nejistoty. V mé kanceláři naleznete klidné prostředí pro vyřešení všech těchto Vašich problémů. 

Rodinné právo 


 • Zastupování ve věcech úpravy poměrů k nezletilým dětem
 • Majetkové vypořádání manželů
 • Zastupování v rozvodovém řízení, mediace

Správní právo


 • Zastupování ve správním soudnictví
 • Zastupování v přestupkovém řízení
 • Zastupování před katastrálním úřadem
 • Zastupování před orgány měst a obcí

Trestní právo 


 • Sepsání a podání trestního oznámení
 • Obhajoba v trestních věcech, a to ve všech stádiích trestního řízení
 • Zastupování osoby poškozené

Občanské Právo


 • Sepisování, kontrola a připomínkování smluv, zejména smlouvy kupní, nájemní, smlouvy o půjčce, smlouvy o převodu nemovitosti, včetně návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
 • Advokátní úschovy peněz, přičemž každá úschva je evidovaná u České advokátní komory
 • Zatupování v občanskoprávních sporech, vymáhání pohledávek